email newsletteremail newsletter

 
 • Amdanom ni

  Dysgwch sut rydym yn helpu'r plant hynny yng Nghymru sydd fwyaf agored i niwed ac sydd wedi eu hesgeuluso

 • Ein gwasanaethau

  Dysgwch am rai o’r ffyrdd rydym yn helpu plant a phobl ifanc yng Nghymru

 • Cymryd rhan

  Dysgwch sut y gallwch chi helpu'r plant hynny yng Nghymru sydd fwyaf agored i niwed ac sydd wedi eu hesgeuluso

 • Ymgyrchoedd

  Dysgwch sut rydym ni yn ymgyrchu i newid bywydau plant a phobl ifanc yng Nghymru

 • Polisi ac ymchwil

  Rydym yn ymgyrchu ac yn lobïo i sicrhau bod y plant mwyaf agored i niwed ac sydd wedi eu hesgeuluso yn cael blaenoriaeth gan bobl sy'n llunio polisïau

 • Newyddion

  Y newyddion a’r sylwadau diweddaraf gan dîm Gweithredu dros Blant