Menu

Cardiff Families First Disability Focus

Cardiff, South Glamorgan

The aim of the project is to support families who suffer with low motivation, low mood, anxiety, depression, social isolation or traumatic life experiences

We carry out 3-4 pre-engagement visits before our 8-week intervention with a possibility of another 8-week extension. We work to the need of the family and would refer onto other agencies if it would be of a benefit to the family.

Services that support disabled young people in their own homes or to access their local community and have fun can make a real difference to them.

Ffocws ar Anabledd Teuluoedd yn Gyntaf Caerdydd

Nod y prosiect yw cefnogi teuluoedd sy’n dioddef oherwydd diffyg cymhelliant, hwyliau gwael, poen meddwl, iselder, arwahanrwydd cymdeithasol neu brofiadau bywyd trawmatig.

Byddwn yn cynnal 3 neu 4 ymweliad ymlaen llaw cyn ein rhaglen ymyrraeth 8 wythnos, gyda’r posibilrwydd o 8 wythnos arall ar ben hynny hefyd. Byddwn yn gweithio yn unol ag anghenion y teulu, ac yn cyfeirio’r teulu at asiantaethau eraill os teimlwn y byddai hynny’n fuddiol.

Mae gwasanaethau sy'n cefnogi pobl ifanc anabl yn eu cartref eu hunain, neu’n eu helpu i gael mynediad at eu cymuned leol a chael hwyl, yn gallu gwneud byd o wahaniaeth iddynt.

More support. When you need it.