Menu

Our family service works with parents and children (0 to 25 years) to improve their wellbeing

We provide a bespoke package on an individual basis or through a group setting. We help build resilience, improve emotional wellbeing and support families to feel more positive and confident.

The wellbeing project is funded by Caerphilly Families First.

Prosiect Lles Teuluoedd yn Gyntaf

Byddwn yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc rhwng 0 a 25 oed a rhieni. A gallwn weithio gyda nhw ar eu pen eu hunain neu fel teulu cyfan.

Mae’r prosiect lles yn cael ei ariannu gan wasanaeth Teuluoedd yn Gyntaf Caerffili.

Gallwn ddarparu pecyn pwrpasol ar sail unigol neu drwy leoliad grŵp. Gallwn helpu i feithrin gwytnwch, gwella lles emosiynol a helpu teuluoedd i deimlo'n fwy cadarnhaol a hyderus.