Menu

We provide sessions to young people with disabilities, from the ages of 0 -18 years

All the children will have been assessed by a Social Worker from the Child Care Disability Team and we will only accept referrals from this Team.

Sessions may be 1:1, 2:1 or in a group setting at specific venues within the local community.  This allows the young people opportunities to enjoy activities of their choice whilst being supported to develop their social, communication and practical life skills.

Prosiect Cymorth i Deuluoedd Rhondda

Rydym yn darparu sesiynau i blant a phobl ifanc rhwng 0 ac 18 oed sy’n anabl.

Bydd pob plentyn wedi cael ei asesu gan Weithiwr Cymdeithasol o’r Tîm Gofal Plant (Anabledd), a dim ond achosion wedi’u cyfeirio gan y Tîm hwn y byddwn yn eu derbyn.

Gall sesiynau fod yn rhai 1:1, 2:1 neu’n rhai grŵp, mewn lleoliadau penodol yn y gymuned leol.  Bydd hyn yn rhoi cyfle i’r bobl ifanc fwynhau gweithgareddau o’u dewis, a byddant yn cael eu cefnogi i ddatblygu sgiliau cymdeithasol, sgiliau cyfathrebu a sgiliau byw ymarferol ar yr un pryd.