Cardiff Families First Disability Focus

header_1170x450_magnifying_glass

The aim of the project is to support families who suffer with low motivation, low mood, anxiety, depression, social isolation or traumatic life experiences.

We carry out 3-4 pre-engagement visits before our 8-week intervention with a possibility of another 8-week extension. We work to the need of the family and would refer onto other agencies if it would be of a benefit to the family.

Services that support disabled young people in their own homes or to access their local community and have fun can make a real difference to them.

Ffocws ar Anabledd Teuluoedd yn Gyntaf Caerdydd

Nod y prosiect yw cefnogi teuluoedd sy’n dioddef oherwydd diffyg cymhelliant, hwyliau gwael, poen meddwl, iselder, arwahanrwydd cymdeithasol neu brofiadau bywyd trawmatig.

Byddwn yn cynnal 3 neu 4 ymweliad ymlaen llaw cyn ein rhaglen ymyrraeth 8 wythnos, gyda’r posibilrwydd o 8 wythnos arall ar ben hynny hefyd. Byddwn yn gweithio yn unol ag anghenion y teulu, ac yn cyfeirio’r teulu at asiantaethau eraill os teimlwn y byddai hynny’n fuddiol.

Mae gwasanaethau sy'n cefnogi pobl ifanc anabl yn eu cartref eu hunain, neu’n eu helpu i gael mynediad at eu cymuned leol a chael hwyl, yn gallu gwneud byd o wahaniaeth iddynt.

More support. When you need it.

We have a wide range of resources to help disabled young people.