Menu

Headlands School supports children and young people with emotional, behavioural and social difficulties, challenging behaviour and Autistic Spectrum Disorders

We help develop young people's wellbeing and independence through an individual approach to education and care.

Based in Penarth, Headlands is an independent special school that offers day and residential placements. We provide the best possible education and care through a stimulating, productive and forward-thinking environment.

We enable pupils to learn, grow, develop and succeed.

Welsh translation

Mae Ysgol Headlands yn cefnogi plant a phobl ifanc sydd ag anawsterau emosiynol, ymddygiadol a chymdeithasol, ymddygiad heriol ac Anhwylderau ar y Sbectrwm Awtistig.

Byddwn yn helpu i ddatblygu lles ac annibyniaeth pobl ifanc drwy ddefnyddio trefniadau unigol i roi sylw i addysg a gofal.

Mae’r ysgol arbennig annibynnol hon wedi’i lleoli ym Mhenarth, ac mae’n cynnig lleoliadau dydd a phreswyl. Rydym yn darparu’r addysg a’r gofal gorau posib mewn awyrgylch symbylol, cynhyrchiol a blaengar.

Rydym yn galluogi disgyblion i ddysgu, i dyfu, i ddatblygu ac i lwyddo.