Menu

We provide a range of practical support to young carers to reduce the impact of their caring role on their childhood.

The project also works to raise awareness and recognition of the needs of young carers in RCT. We help to develop and improve services for them and their families.

The direct support we provide includes: young carers needs assessment; personal support, advice and guidance; individual and group support; trips and activities during school holidays; help to access specialist services; and help to access universal services such as leisure and youth services.

Gofalwyr Ifanc Rhondda Cynon Taf

Mae prosiect Gofalwyr Ifanc Rhondda Cynon Taf yn cynnig gwahanol fathau o gymorth ymarferol i ofalwyr ifanc, sy'n lleihau effaith eu rôl ofalu ar eu plentyndod eu hunain ac ar eu datblygiad fel pobl ifanc.

Mae’r prosiect hefyd yn gweithio i gydnabod a chodi ymwybyddiaeth o anghenion gofalwyr ifanc yn Rhondda Cynon Taf, ac i ddatblygu a gwella gwasanaethau iddyn nhw a’u teuluoedd.

Mae’r cymorth uniongyrchol a ddarparwn yn cynnwys asesu anghenion gofalwyr ifanc; rhoi cymorth, cyngor a chyfarwyddyd personol; cymorth i unigolion ac i grwpiau; tripiau a gweithgareddau yn ystod gwyliau’r ysgol; help i gael gafael ar wasanaethau arbenigol; help i gael mynediad at wasanaethau cyffredinol fel gwasanaethau ieuenctid a hamdden.

Are you a young carer in the UK? Get confidential support

Visit Sidekick