Menu

Skills4Living is a psychosocial skills building intervention for young people leaving care aged between 16 and 24.

We provide a therapeutic intervention based on Dialectical behaviour Therapy (DBT) to improve the emotional and social well-being of young people leaving care.

Specifically, we aim to support young people in developing skills in the following key areas:

  • Mindfulness skills;
  • Emotional regulation skills;
  • Distress tolerance;
  • Interpersonal effectiveness skills.

The interventions provided by the Skills4Living team will be extended to significant others and carers.

The service is for young people who experience significant distress and relationship difficulties, who struggle to maintain consistency and who may not be fulfilling their potential.

Sgiliau i Fyw (Skills4Living) Cymru Gyfan – Caerdydd a’r Fro

Mae hwn yn wasanaeth ymyrryd sy’n datblygu sgiliau seicogymdeithasol pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sy'n gadael gofal. Mae’n cael ei redeg mewn partneriaeth â Llamau.

Byddwn yn darparu ymyriad therapiwtig sy'n seiliedig ar Therapi Ymddygiad Dialectig er mwyn gwella lles emosiynol a chymdeithasol pobl ifanc sy'n gadael gofal.

Yn benodol, rydym yn ceisio helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau yn y meysydd pwysig hyn:

  • Sgiliau ymwybyddiaeth ofalgar
  • Sgiliau rheolaeth emosiynol
  • Sgiliau goddef trallod
  • Sgiliau effeithiolrwydd rhyngbersonol

Bydd yr ymyriadau a ddarperir gan y tîm yn cael eu cynnig i unigolion pwysig eraill ym mywyd yr unigolyn, ac i ofalwyr.

Mae’r gwasanaeth ar gyfer pobl ifanc sydd mewn llawer o drallod ac yn cael problemau mawr gyda pherthynas – pobl ifanc sy'n ei chael yn anodd cadw cysondeb, a ddim yn cyflawni eu llawn botensial o bosib.