Menu

A springboard for healthy first steps

Where you can leave your child safe in the knowledge that they’re going to have fun being equipped with the practical skills they’ll need as they grow up.

We’re here to build on what you do. By encouraging each child to discover their individuality, try new things, make friends, and to learn about the modern world through play.

Welsh translation

Dyma fan cychwyn ar gyfer camau cyntaf iach.

Gallwch adael eich plentyn mewn dwylo diogel, gan wybod y bydd yn cael digon o hwyl yn dysgu’r sgiliau ymarferol y bydd arno eu hangen wrth dyfu ac aeddfedu.

Rydym ni yma i adeiladu ar yr hyn rydych chi’n ei wneud, gan annog pob plentyn i ddarganfod beth sy'n ei wneud yn unigryw, i roi cynnig ar bethau newydd, i wneud ffrindiau ac i ddysgu am y byd modern drwy chwarae.

Mae pob un o'n meithrinfeydd yn cynnig y 30 awr o ofal plant sy’n cael ei ariannu gan y llywodraeth.