Menu

We provide early years support to families where their children’s disabilities are emerging

Many of the children we support have substantial and highly complex needs. Our approach benefits their health, wellbeing and development.

The recently developed sensory garden provides a safe space for children to engage with their environment. They develop social and language skills, and learn through play to explore the world around them in a more stimulating and interactive way. These skills will give children the opportunity to explore and gain independence, while providing them with a sense of control.

Tafarn Newydd

Mae Tafarn Newydd yn darparu cymorth blynyddoedd cynnar i deuluoedd lle mae anableddau eu plant yn dechrau ymddangos. Yn y fan yma, caiff plant anabl gydag amrywiaeth eang o anghenion chwarae, dysgu a datblygu.

Mae gan lawer o’r plant a gefnogwn nifer helaeth o anghenion, ac anghenion cymhleth iawn, ac mae ein dull o weithio yn fuddiol i’w hiechyd, eu lles a’u datblygiad.

Mae’r ardd synhwyraidd a ddatblygwyd yn ddiweddar yn lle diogel i blant fwynhau’r amgylchedd, datblygu sgiliau cymdeithasol ac iaith, a dysgu drwy chwarae, er mwyn dod i ddeall y byd o’u cwmpas mewn ffordd sy'n fwy ysgogol a rhyngweithiol. Bydd y sgiliau hyn yn rhoi cyfle i'r grŵp yma o blant archwilio a bod yn annibynnol, gan roi ymdeimlad o reolaeth iddynt hefyd.